0
 
 
KUPKA NÁS NEZASKOČIL


OBRAZ S HUDBOU

Žáci berou prázdniny jako odpočinek a jejich hudební nástroje většinou „odpočívají v pokoji“. Zářijový rozjezd tak nebývá úplně snadný. A vystupovat na veřejnosti? Takřka vražedné. Naštěstí jsou naši žáci a učitelé připraveni vždy a na všechno, takže zářijové hraní na nádvoří zvládli bravurně. (Děkujeme!) A komu hráli a zpívali? Všem, kdo se přišli v sobotu 21. 9. podívat na vernisáž originálu obrazu Františka Kupky - Plochy příčné II. 

VÍCE ZDE
ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V ZUŠ OPOČNO
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích.
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009729. Celková výše
podpory: 733 488,- Kč.
VÍCE ZDE

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ = ŠKOLNÉ

Dětem rozdáváme lístečky na školné, měly by dojít ke všem rodičům:-). Jsou tam informace o platbě příkazem i v hotovosti – vyberte si. Splatnost na příkazech je 15. 10. Výběr v hotovosti bude v týdnu od 17. do 21. 10., denně od 8.30 do 17 hodin. 


 
          All rights reserved ZUŠ Opočno designed by otherwise.cz