0
 
 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT

ABSOLVENTI MĚLI ÚSPĚCH

Zaslouženého potlesku se dočkali všichni žáci, kteří se ve středu 22.6. představili na absolventském koncertě. Přejme jim ho, určitě to je hezké vykročení do prázdnin. Děkujeme všem našim žákům a učitelům, a samozřejmě také hostům – saxofonovému kvartetu z Dobrušky. 

VÍCE ZDE
HURÁ AKCE


PONDĚLÍ 29.6. OD 18 HOD.

Skupina My vám taky rozjíždí bleskovou akci: v pondělí 29.6. bude hrát na Trčkově náměstí. Víc zatím nevíme, jen to, že začnou v 18 hodin. A také to, že vlastně nic víc vědět nemusíme, protože jsou vždycky výborní. Takže přijďte na ně, nebudete litovat!!!

(Foto - rok 2015. Teď jsou úplně stejně skvělí, ne-li skvělejší J.)

VÍCE ZDE
ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V ZUŠ OPOČNO
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích.
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009729. Celková výše
podpory: 733 488,- Kč.
VÍCE ZDE

advent 2014

CHVÍLE, KTERÉ SBLIŽUJÍ

Věříme, že takové chvíle jsme prožívali na 1. adventním koncertě v Mariánském kostelíku všichni. Ano, advent a Vánoce jsou časem, kdy k sobě lidé nacházejí cestu snadněji, hudba těmto setkáním dodává to, na co slova nestačí. Snad právě proto se v první adventní neděli zaplnil kostelík do posledního místa. Děkujeme. A děkujeme za slova mnohých diváků. Z nich soudíme, že naši učitelé a žáci přispěli k zastavení a třeba i rozjímání, které by mělo k adventu patřit, a to je velká odměna za všechnu práci.Přiložené fotografie:

 
          All rights reserved ZUŠ Opočno designed by otherwise.cz