0
 
 
ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ-INFO


ŠKOLNÍ ROK 2023/24 SE ROZJEL...

Vítáme vás v novém školním roce. Našim žákům i učitelům přejeme, aby opět našli společnou notu. Nováčkům držíme palce, aby těžké začátky na všech frontách zvládli. K dotazům na placení: převodní příkazy na první pololetí dostanete mailem do konce září. Jakmile budou odeslány, oznámíme to na webu. Přejeme vám krásné dny. 

VÍCE ZDE
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 2023


ROZLOUČENÍ S ABSOLVENTY

V červnu jsme se při slavnostním koncertě v zámecké obrazárně rozloučili s některými absolventy. Děkujeme jim za krásný zážitek a připojujeme přání – ať je hudba provází po mnoho dalších let. 

VÍCE ZDE
 
Děti se učí přednesu,
pohybu na jevišti,
dramatice
a slovesnosti
nejvhodnější?
Málokdo si uvědomuje, co vše je možné získat prostřednictvím divadelních rolí. Je to nejen schopnost zobrazit lidské chování a jednání, ale také schopnost vcítit se do psychiky jiného člověka.
Získávají dovednosti směřující nikoliv pouze k divadlu, ale i k rozvoji osobnostnímu – komunikaci, empatii, sebevědomí, asertivitě apod. Výchovná dramatika rozvíjí individualitu žáka, ale zároveň jeho schopnost spolupracovat a naslouchat druhému, smysl pro hru a souhru, tvořivost a představivost.
Nabyté vědomosti
využijí žáci ve všech
profesích,
kde je kladen důraz na dobré mezilidské vztahy. Výuka je pro ně také přípravou pro působení v divadelních souborech - součástí výuky jsou totiž představení, při nichž žáci buď pracují s hotovým textem, nebo při improvizacích objevují vlastní témata a příběhy, které pak ve spolupráci s učitelkou dále rozvíjejí.

ZUŠ Opočno dokumenty
Informace o průběhu studia najdete ZDE
v menu – dokumenty – školní vzdělávací program.

Informace o přihláškách, výši úplaty apod. najdete ZDE
v menu – informace o studiu.
 
 

Vyučující:
Gabriela Horká Gabriela Horká, absolventka herecké VOŠ Praha. V naší škole nastoupila 1. září 2018.
kontakt
Kontakt:
723 383 173
horka.gabriela@centrum.cz
 
 
          All rights reserved ZUŠ Opočno designed by otherwise.cz