0
 
 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 2024


POZVÁNÍ NA KONCERT

V ÚTERÝ 11.6. - 19 HODIN - ZÁMECKÁ OBRAZÁRNA 

Na koncertě se představí absolventi prvního a druhého stupně. Absolventi prvního stupně studovali hru na svůj nástroj sedm let, absolventi druhého stupně jedenáct let. Přijďte se podívat, co se za tu dobu naučili. 

Na fotkách si můžete připomenout absolve.ntský koncert před deseti lety - rok 2014
VÍCE ZDE
DIVADLO 2024

AGNES A ZAKÁZANÁ HORA

PONDĚLÍ 17.6. OD 17 HODIN V KND

Agnes žije v pralesním kmeni Magrejů. Lidé z její vesnice se rodí s nějakým neobyčejným darem. Jakmile svůj dar objeví a ovládnou, musí jej na Úplňkové slavnosti předvést a složit přísahu, ve které přislíbí dar používat ku prospěchu celého kmene. Jaký dar má Agnes? Jak zvládne složení přísahy? To vše se dozvíte na divadelním představení připraveném naším LDO. Jste srdečně zváni.

VÍCE ZDE
AKORDEONOVÝ WORKSHOP

DĚTI SI TO UŽILY

Workshop byl skvělým přínosem, přestože žáci i jejich nástroje dostali pořádně zabrat. Nebo možná právě proto ????. Na závěr se konal koncert, z něhož přinášíme fotky. Víc jich najdete na zusopocno.rajce.net.

 

 

 

 

VÍCE ZDE
KONCERT SOUBORŮ

DOPADLO TO VÝBORNĚ

Co dodat? Bylo plno, ohlasy byly příznivé. Trochu nás zaskočilo přesouvání nástrojů, ale i s tím jsme se poprali. Ale stálo to za to, soubory se předvedly v nejrůznějších seskupeních a v tom nejlepším světle. Všem děkujeme. Víc fotek najdete na zusopocno.rajce.net.

VÍCE ZDE
 
Jaký obor
je pro vaše dítě
nejvhodnější?
Po dlouholetých zkušenostech doporučujeme, aby při volbě hudebního nástroje rodiče vycházeli ze zájmu svého dítěte a vzali také v úvahu rady a doporučení našich pedagogů. Nevhodně zvolený nástroj může narušit celkový vztah dítěte k hudbě.
Rádi vám nabídneme odbornou konzultaci.
Rodičům dětí, které nebudou vybrány do výuky hudebního nástroje (např. z důvodu nevhodných tělesných dispozic, nedostatečných rytmických či intonačních schopností apod.), doporučujeme konzultaci s našimi pedagogy o možnosti rozvíjení talentu dítěte v některém z jiných oborů (taneční, výtvarný, literárně-dramatický). U dětí, které prošly průzkumem v MŠ a následnou talentovou zkouškou, je totiž téměř jisté, že mají určité umělecké vlohy a je dobré jejich nadání rozvíjet v oboru, který je pro zájem a uplatnění dítěte nejvhodnější.
 
 
 
SÓLOVÝ ZPĚV
Při výuce sólového zpěvu kultivujeme pěvecký projev jako nejpřirozenější a nejúčinnější hudební vyjadřovací prostředek, který se uplatňuje v lidové i umělé tvorbě všech stylových období a žánrů, ve skladbách sólových, sborových i komorních. Prostřednictvím pěvecké a hlasové výchovy poskytujeme nadaným žákům základy hudebního vzdělání a vedeme je k jeho uplatnění.
VYUČUJÍCÍ
Petra Flígrová Je absolventkou pardubické konzervatoře, kde vystudovala sólový zpěv ve třídě profesorky Jarmily Chaloupkové. Vyučuje sólový zpěv (klasický i populární).
Petra Flígrová působí jako zpěvačka ve skupině Errori.
kontakt
Kontakt:
731 185 633
fpetra1@seznam.cz


Pavlína Prudilová Vystudovala populární zpěv a muzikál na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Nyní dokončuje bakalářské studium na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor teorie a provozovací praxe staré hudby, kde se věnuje především hudbě renesanční a barokní. Kromě výuky zpěvu na naší ZUŠ vyučuje hudební výchovu na ZŠ v Hořičkách a vede dětský sbor při SVČ Bájo v České Skalici.
Pavlína Prudilová působí jako zpěvačka v souboru staré hudby La Bilancetta. Pravidelně se účastní kurzů ve Valticích, které jsou zaměřeny na poučenou interpretaci staré hudby.
kontakt
Kontakt:
739 022 964
pavlina.prudilova@email.cz
 
   
 
V hodinách hry na klavír se žáci učí zvládnout technické a výrazové prostředky tak, aby se jim klavír stal prostředníkem k vyjádření hudebních myšlenek, k reprodukci skladeb sólových, komorních, popřípadě k vlastní improvizaci. Seznamují se postupně s hodnotnou literaturou, cvičí se v pohotovosti čtení z listu, upevňují svou paměť a své nástrojové dovednosti prakticky uplatňují.
Při koncertech vystupují sólově i v souborové hře, starší žáci často doprovázejí sólové party dalších nástrojů. Žáci klavírního oddělení bez problémů hrají i na spinet a podobné historické nástroje. Pro klavíristy je možná i výuka hry na gotickou harfu (oddělení strunné).
Vyučující


Zdeňka Lepšová Je absolventkou dvoustupňového studia hry na klavír v základní umělecké škole. Po maturitě na gymnáziu vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli se zaměřením na hudební obor. Pravidelně se účastní klavírních metodických seminářů na brněnské konzervatoři.
Zdeňka Lepšová zároveň působí v dechové hudbě Opočenka.
kontakt
Kontakt:
604 788 578
zdenkalepsova@seznam.cz


Eva Votroubková Je absolventkou pardubické konzervatoře, kde vystudovala hru na klavír ve třídě profesorky Pavlíny Klokočníkové. Dále absolvovala magisterské studium v oboru ruský jazyk a hudební výchova na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové. Hru na klavír vyučuje v ZUŠ Opočno a v ZUŠ Dobruška.
kontakt
Kontakt:
777 271 038
eva.votroubkova@seznam.cz

klavír

klavír

 
 
 
KLÁVESOVÝ A KNOFLÍKOVÝ AKORDEON  
Akordeon zaujímá vedle klasických nástrojů významné místo. Plní funkci jak sólového nástroje, tak i doprovodného a souborového. Kultivovaná hra na tento nástroj vyžaduje zvládnutí výrazových možností, technickou vyspělost obou rukou a správnou měchovou techniku.
Akordeon můžeme slyšet takřka v každé kapele, souboru či orchestru. Najde využití v hudbě jakéhokoliv žánru (např. klasika, jazz, folk, chanson, pop atd.).
Naše škola nabízí výuku na akordeon klávesový i knoflíkový. Rozdíl je pouze v tom, že při hře na klávesový akordeon hraje pravá ruka na klávesy, v případě knoflíkového akordeonu na knoflíky.
KEYBOARD
Keyboard je elektronický klávesový nástroj, jehož zvuk je vytvářen elektronicky. Obsahuje rozsáhlou databanku tradičních nástrojů (klávesové, smyčcové, dechové, žesťové, bicí) i různé zvukové efekty. Na keyboard lze hrát jako na klavír, nebo s automatickým doprovodem, kde si můžeme vybrat z mnoha stylů podle charakteru skladby. Tímto se žák seznámí nejen s klasickými tanci, jako je polka nebo valčík, ale i s dalšími (např. latinské tance, rock, jazz atd.).
akordeon

akordeon

keyboard

Vyučující
Martina Ulmanová Je absolventkou pardubické konzervatoře v oboru hra na akordeon ve třídě profesorky Elišky Andrýskové. V ZUŠ Opočno vyučuje hru na akordeon, knoflíkovou harmoniku a keyboard. Na keyboard učí také v ZUŠ Dobruška.
kontakt
Kontakt:
608 321 874
martina.ulmanova@seznam.cz


Jana Veselá Segečová Je absolventkou magisterského studia sociální pedagogiky a výchovného poradenství na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. V ZUŠ Opočno vyučuje hru na keyboard, stejně jako v ZUŠ Třebechovice, kde vyučuje i hru na klavír.
Jana Veselá působí v královéhradecké hudební skupině Cába band. kontakt
Kontakt:
601 372 672
janasegecova@seznam.cz


 
 
 
HOUSLE A VIOLA  
Posláním hudebního oboru hra na housle nebo violu je poskytnout žákům základní odborné vzdělání a vychovat z nich samostatné hudebníky, kteří se v životě mohou uplatnit jako amatéři nebo budoucí profesionálové. Podle svých osobitých vloh a fyziologických dispozic se žáci učí zvládnout technické a výrazové prostředky na svém nástroji. Hra na housle a violu by měla u žáků rozvíjet hudební představivost, fantazii, odvahu projevit své cítění a prohlubovat hudební paměť. Postupně se zapojují do různých ansámblů, vystupují jako sólisté při společenských a kulturních příležitostech.
VIOLONCELLO
Hra na violoncello patří k nejnáročnějším interpretačním činnostem z hlediska mnohostranného nadání jedince: sluchové dispozice, hudební představivost, motorická dispozice, z hlediska koordinace velmi náročná odlišná práce pravé a levé ruky.
Vyučující
Anna Vrbová Je absolventkou Pražské konzervatoře, kde vystudovala hru na violoncello ve třídě Josefa Pražáka. Kromě výuky v uměleckých školách působila i jako hráčka na tento nástroj ve Filharmonii Hradec Králové. Hru na violoncello vyučuje v ZUŠ Opočno, Dobruška a Nové Město nad Metují.
kontakt
Kontakt:
739 318 045
anna.nada@seznam.cz


Dagmar Prokopová Je absolventkou konzervatoře v Teplicích, kde vystudovala hru na housle ve třídě profesora Jana Štěpána. Hru na housle a violu vyučuje v ZUŠ Opočno a v ZUŠ Dobruška.
kontakt
Kontakt:
605 312 361
dagmarprokopova1@seznam.cz

Eva Tomášová
Absolvovala konzervatoř v Praze, obor viola, u prof. L. Malého. Ve studiích pokračovala na AMU v Praze, a to ve třídách prof. J. Motlíka a Dr. M.Škampy. Po ukončení studií uplatňovala získané zkušenosti v mnoha komorních orchestrech, např. Puellarum Pragensis, Komorní opera Praha, Opera Mozart, a v symfonických tělesech - Český národní symfonický orchestr, Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého, Filharmonici Praha. Souběžně s touto činností se věnovala vyučovací praxi na LŠU V praze Veleslavíně. V ZUŠ Opočno vyučuje hru na housle a violu.
Kontakt:
604 835 201
e.tomasova@seznam.cz


housle

violoncello

 
 
 
KYTARA
Kytara v sobě spojuje možnosti přenosného a akordického nástroje, což ji činí jedním z nejpopulárnějších nástrojů. K tomu připočtěme ještě obrovskou žánrovou šíři, kterou lze ve hře na kytaru uplatnit. Během výuky se tak žáci seznámí s tvorbou klasickou, která je velmi brzy kombinována s dalšími žánry a rytmy (latina, blues atd.). V případě zájmu dětí je výuka doplněna o hru písní s akordickým doprovodem. Starší žáci mohou začít se specifickými nástroji, kterými jsou např. loutna či gotická harfa.
LOUTNA
Loutna je historický nástroj, k němuž si interpreti i posluchači nacházejí cestu stále častěji. Pokud má někdo vztah k historii a staré hudbě období renesance a baroka, můžeme tento nástroj vřele doporučit. Hraje se podle speciální notace (tabulatury). Loutna má více strun než kytara, přesto je výuka hry podobná.
GOTICKÁ HARFA
Je to nástroj středověký, na který není obtížné hrát. Repertoár zahrnuje trubadúrské a např. irské lidové písně. Gotická harfa je vhodná nejen pro hráče na kytaru, ale i klavíristy. Velmi efektní je harfa v kombinaci se zpěvem.
Vyučující
Kamil Remeš Je absolventem pardubické konzervatoře v oboru kytara ve třídě Stanislava Juřici. Dále absolvoval magisterské studium Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru hudební věda. V současnosti je studentem Akademie staré hudby na Filosofické fakultě této univerzity, věnuje se oboru hra na teorbu, což je dlouhá čtrnáctistranná loutna.
Kamil Remeš působí jako aktivní hráč v souboru staré hudby La Bilancetta a v dalších nekomerčních seskupeních. Pravidelně se účastní kurzů ve Valticích, které jsou zaměřeny na poučenou interpretaci staré hudby. Mezi jeho další hudební aktivity patří studium etnických nástrojů a hra na ně.
kontakt
Kontakt:
702 207 228
remes.kamil@seznam.cz


kytara

loutna

harfa

 
 
 
DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
Dechové nástroje jsou rozděleny na nástroje dřevěné a žesťové. V sekci dřevěných nástrojů nabízí naše ZUŠ výuku na zobcové flétny, příčnou flétnu, klarinet, saxofon a hoboj.
ZOBCOVÁ FLÉTNA
Zobcová flétna je nástroj pocházející z lidové píšťaly. Hráč fouká do náustku, vzduch se v rezonanční komoře dělí na dva proudy, z nichž první opouští štěrbinu a druhý, vibrující, prochází rovnou trubicí. Otvory vrtané v trubici se zakrývají nebo odkrývají hráčovými prsty. Hra na zobcovou flétnu je oblíbená i z důvodu podpory zdravého dýchání. Podle výšky tónu se rozlišují flétny od sopraninové až po basovou.
PŘÍČNÁ FLÉTNA
Příčná flétna je dřevěný dechový nástroj. Po staletí se vyráběly ze dřeva, dnes se vyrábí ze zlata nebo stříbra, obvyklejší materiály jsou niklová mosaz nebo speciální druhy ocelí (často navíc postříbřené). Je tradičně zastoupena ve všech symfonických, dechových i komorních orchestrech, velké využití má i v komorní hudbě, v menší míře se používá i v jazzu.
Při výuce menších dětí se používá příčná flétna se zahnutou hlavicí, čímž se nástroj zkrátí:
KLARINET
Rovněž klarinet se řadí mezi dřevěné dechové nástroje. Díky svému rozsahu a barvě má velké využití v souborech a orchestrech s žánrovým zaměřením od klasické dechovky až po soubory jazzové.
SAXOFON
Rozlišujeme několik typů saxofonu, které se liší laděním a velikostí (sopránový, altový, tenorový a barytonový). Saxofon je využíván v jazzu a populární hudbě, v menší míře v hudbě klasické. Zejména v jazzových orchestrech je zvuk saxofonu těžko nahraditelný.
HOBOJ
V současné době výuku hoboje nenabízíme.
drevene_dech

drevene_dech

drevene_dech

drevene_dech

drevene_dech

drevene_dech

Vyučující

Zuzana Šímová Je absolventkou  Konzervatoře Pardubice, kde vystudovala hru na příčnou flétnu u profesorky Zdenky Rotreklové. Účastní se seminářů a školení ve svém oboru – např. Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích, v Bechyni, semináře komorní hry pro flétnové soubory pod vedením MgA. Magdaleny Tůmové. Vyučuje v ZUŠ Opočno a v ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší.

kontakt
Kontakt:
776 652 547
zkucer@seznam.cz


Jarmila Čechová Krečmerová

Je absolventkou Pražské konzervatoře, kde vystudovala hru na příčnou flétnu u profesora Jana Riedlbaucha. Hru na zobcové flétny a na flétnu příčnou vyučuje v ZUŠ Opočno a v ZUŠ Třebechovice.

Jarmila Čechová působí v učitelském flétnovém souboru Magistry, který pracuje pod vedením  profesorky Magdaleny Bílkové Tůmové.

kontakt
Kontakt:
776 716 330
remcerkova@seznam.cz


Hana Novotná Je absolventkou konzervatoře v Kroměříži, kde vystudovala hru na klarinet u profesora Miroslava Kovaříka. Po absolutoriu hrála tři roky v Komorním orchestru v Žilině, dalších třicet let působila jako hráčka na klarinet ve Filharmonii Hradec Králové. Nyní učí hru na klarinet, saxofon a zobcovou flétnu v ZUŠ Opočno a Dobruška.
kontakt
Kontakt:
775 123 889


 
 
ŽESŤOVÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
Dalšími dechovými nástroji jsou nástroje žesťové. Vzhledem k fyzické náročnosti předchází výuce na žesťové nástroje základní studium hry na zobcovou flétnu, kde si žáci osvojí správné dýchání. Hru na tubu je obvyklé studovat po určité době studia hry na tenor, baryton nebo i jiný nástroj, rovněž v souvislosti s fyzickou náročností. V naší ZUŠ nabízíme možnost studia hry na trubku, pozoun, baryton, tubu, tenor a lesní roh. Více o studiu hry na tyto nástroje můžete najít ve školním vzdělávacím programu (menu - dokumenty).
TRUBKA
POZOUN (TROMBON)
TUBA
BARYTON (TENOR)  
LESNÍ ROH

Vyučující
Luboš Votroubek Je absolventem pardubické konzervatoře, kde vystudoval hru na pozoun ve třídě profesora Aloise Mecha. Hru na zobcové flétny a žesťové nástroje vyučuje v ZUŠ Opočno a v ZUŠ Dobruška.
Luboš Votroubek zároveň působí jako hráč na pozoun ve Filharmonii Hradec Králové.
kontakt
Kontakt:
736 776 343
lubos.votroubek@centrum.cz


zestove_dech

zestove_dech

zestove_dech

zestove_dech

zestove_dech

 
 
 Bicí nástroje

Studium je zaměřené nejprve na získání správné techniky hry na malý buben a bicí soupravu, následně získání zběhlosti v doprovodech různých žánrů, souhry v různých hudebních uskupeních působících ve škole a získání základů hry na perkusní a melodické bicí nástroje.
Vyučující
Vladan Peovský 
kontakt
Kontakt:
603 998 731
panchus1810@email.cz


bicí

 
 
 

Během školního roku pravidelně vznikají různá hudební seskupení, která připravují vystoupení pro závěrečné koncerty a jejichž složení se mění podle hraného repertoáru. Některé soubory jsou stálejší, jejich činnost však může být dočasně přerušena. To v případě, že starší žáci odejdou a jejich nástupci se teprve připravují. Příkladem je např. ještě nedávno fungující a velmi kvalitní Il Pidliccato.

JAZZOVÝ SOUBOR
Orientuje se na jazzové a latinskoamerické skladby. Klasické nástrojové složení (saxofon, flétna, baskytara, kytara, klavír…) je podle potřeby obměňováno. Soubor je tak otevřen všem zájemcům.
SOUBOR ETNICKÝCH BUBNÚ
Tento soubor je ideální příležitostí doslova pro každého hudebníka, který si chce hudbu užít a chce pochopit rytmické zvláštnosti jednotlivých etnik. Tato hra je vhodná pro žáky s nadbytečnou energií, vede totiž nejen k jejímu vybití, ale i ke zklidnění a relaxaci. Do hry v tomto souboru se mohou zapojit hráči kteréhokoliv nástroje jakéhokoliv věku.
SOUBOR “MY VÁM TAKY“
Jedná se o školní kapelu ve složení: bicí, baskytara, el. kytary, zpěvy, trubky, pozouny (nebo tenor), saxofon nebo klarinet, flétna. Soubor hraje různé žánry, např. rock, pop, ska, blues, punk apod. Zaměřuje se na repertoár hraný spíše na hudebních festivalech a klubech než v rádiích hlavního proudu. Koncertoval např. na Letním muzicírování v Dobrušce, opočenské Porcinkuli a na koncertech pro školy.
DECHOVÝ ORCHESTR
Dechový orchestr Základní umělecké školy Opočno je určen především pro dechové a bicí nástroje. Zde se studenti zdokonalují v technických dovednostech hraním pochodů nebo jiných skladeb, což se ukázalo jako nejlepší způsob pro pozdější působení žáků v souborech nejrůznějších typů.
 
 
          All rights reserved ZUŠ Opočno designed by otherwise.cz