0
 
 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT

ABSOLVENTI MĚLI ÚSPĚCH

Zaslouženého potlesku se dočkali všichni žáci, kteří se ve středu 22.6. představili na absolventském koncertě. Přejme jim ho, určitě to je hezké vykročení do prázdnin. Děkujeme všem našim žákům a učitelům, a samozřejmě také hostům – saxofonovému kvartetu z Dobrušky. 

VÍCE ZDE
HURÁ AKCE


PONDĚLÍ 29.6. OD 18 HOD.

Skupina My vám taky rozjíždí bleskovou akci: v pondělí 29.6. bude hrát na Trčkově náměstí. Víc zatím nevíme, jen to, že začnou v 18 hodin. A také to, že vlastně nic víc vědět nemusíme, protože jsou vždycky výborní. Takže přijďte na ně, nebudete litovat!!!

(Foto - rok 2015. Teď jsou úplně stejně skvělí, ne-li skvělejší J.)

VÍCE ZDE
ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V ZUŠ OPOČNO
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích.
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009729. Celková výše
podpory: 733 488,- Kč.
VÍCE ZDE

pozvání na stříbrný koncert

3. ADVENTNÍ KONCERT

Neděle 14. 12. od 18 hodin v KND

Stříbrný koncert? S nadsázkou ano.

Jakýmsi měřítkem adventního času jsou totiž čtyři adventní neděle. První je „železná“, druhá „bronzová“, třetí se nazývá „stříbrná“ a poslední – „zlatá“ – je nejblíže Štědrému dni.  Přijměte tedy naše pozvání na stříbrnou neděli, na 3. adventní koncert, při němž společně zapálíme třetí svíčku na adventním věnci.

A ještě odpověď pro ty, kteří se ptají na fotografii děťátka, která se stala podkladem pro náš plakát. Autorkou je Hana Bednářová ze studia v Hradci Králové. Velmi jí děkujeme a vzkazujeme, že fotografie se těší chvále ze všech stran.

 
 
Přiložené fotografie:

 
          All rights reserved ZUŠ Opočno designed by otherwise.cz