0
 
 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT

ABSOLVENTI MĚLI ÚSPĚCH

Zaslouženého potlesku se dočkali všichni žáci, kteří se ve středu 22.6. představili na absolventském koncertě. Přejme jim ho, určitě to je hezké vykročení do prázdnin. Děkujeme všem našim žákům a učitelům, a samozřejmě také hostům – saxofonovému kvartetu z Dobrušky. 

VÍCE ZDE
HURÁ AKCE


PONDĚLÍ 29.6. OD 18 HOD.

Skupina My vám taky rozjíždí bleskovou akci: v pondělí 29.6. bude hrát na Trčkově náměstí. Víc zatím nevíme, jen to, že začnou v 18 hodin. A také to, že vlastně nic víc vědět nemusíme, protože jsou vždycky výborní. Takže přijďte na ně, nebudete litovat!!!

(Foto - rok 2015. Teď jsou úplně stejně skvělí, ne-li skvělejší J.)

VÍCE ZDE
ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V ZUŠ OPOČNO
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích.
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009729. Celková výše
podpory: 733 488,- Kč.
VÍCE ZDE

POZVÁNKA


JARNÍ KONCERT

Zveme vás srdečně na jarní koncert, který se koná ve středu 21. března od 18 hodin v KND. Název jsme zvolili odvážně – jarní – dokonce jsme udělali maximum a datum už skutečně patří jaru. Sněhu, dešti a větru však poručit neumíme, takže počasí venku našemu názvu bohužel neodpovídá. Ale věřte, že hudba a tanec v podání našich dětí vás zahřejí stejně, jako by to dokázalo pořádné jarní slunce!

Až budou fotky, dodáme, teď se můžete podívat na ty loňské!
Přiložené fotografie:

 
          All rights reserved ZUŠ Opočno designed by otherwise.cz