0
 
 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT

ABSOLVENTI MĚLI ÚSPĚCH

Zaslouženého potlesku se dočkali všichni žáci, kteří se ve středu 22.6. představili na absolventském koncertě. Přejme jim ho, určitě to je hezké vykročení do prázdnin. Děkujeme všem našim žákům a učitelům, a samozřejmě také hostům – saxofonovému kvartetu z Dobrušky. 

VÍCE ZDE
HURÁ AKCE


PONDĚLÍ 29.6. OD 18 HOD.

Skupina My vám taky rozjíždí bleskovou akci: v pondělí 29.6. bude hrát na Trčkově náměstí. Víc zatím nevíme, jen to, že začnou v 18 hodin. A také to, že vlastně nic víc vědět nemusíme, protože jsou vždycky výborní. Takže přijďte na ně, nebudete litovat!!!

(Foto - rok 2015. Teď jsou úplně stejně skvělí, ne-li skvělejší J.)

VÍCE ZDE
ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V ZUŠ OPOČNO
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích.
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009729. Celková výše
podpory: 733 488,- Kč.
VÍCE ZDE

se zmrzlinou do galerie

GALERIE NA CHODNÍKU SE MŮŽE STÁT CESTOU DO VLASTNÍHO NITRA...

Galerie na chodníku se otvírá v pátek 22. května. Zahájení je neformální, na chodníku před vinotékou budou hrát od 17 hodin žáci akordeonového oddělení ZUŠ Opočno. Smyslem galerie je přinést umění na chodník, který je inspirován dílem Františka Kupky (severní strana Kupkova náměstí).

Galerie pod širým nebem má své výhody. Její návštěvníci se nemusí zajímat o cenu vstupného, nemusí se bát, že vstup bude zakázán jejich čtyřnohým mazlíčkům. Mohou se procházet třeba i se zmrzlinou v ruce a prohlížet si vystavená díla.

Vystavené práce se budou obměňovat. Komu patří zahájení? „Galerie je na svém počátku, proto začneme symbolicky - od těch nejmladších, možná umělců budoucích. Oslovil jsem zdejší základní uměleckou školu, výsledkem bude výstava prací jejích žáků,“ říká k první expozici Jiří Králíček z o.s. Abakus, které je spolu s městem pořadatelem akce.

Učitelka výtvarného oboru ZUŠ Opočno Kamila Panenková myšlenku galerie přivítala. „Jsem vždy ráda, když se veřejnost může na práce žáků podívat. Pro zahájení této galerie jsem zvolila mandaly. Mandaly mluví svou vlastní řečí a pod širým nebem jim možná snáze porozumíme,“ přibližuje první výstavu učitelka ZUŠ.

Při zamyšlení nad významem mandal nezbývá, než jí dát za pravdu. Klasická buddhistická mandala sestává ze soustředných kruhů či dalších symbolů a představuje obraz světa, ale také lidské nitro a ideál lidské existence, hledání cesty z chaosu. Symbol kruhu se objevuje ve všech kulturách a samotný proces tvorby mandaly může být putováním vlastním nitrem, které přináší harmonii. Mandaly, které vytvořily děti ze ZUŠ Opočno, se budou obměňovat a v Galerii na chodníku budou vystaveny celý červen.Přiložené fotografie:

 
          All rights reserved ZUŠ Opočno designed by otherwise.cz