0
 
 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT

ABSOLVENTI MĚLI ÚSPĚCH

Zaslouženého potlesku se dočkali všichni žáci, kteří se ve středu 22.6. představili na absolventském koncertě. Přejme jim ho, určitě to je hezké vykročení do prázdnin. Děkujeme všem našim žákům a učitelům, a samozřejmě také hostům – saxofonovému kvartetu z Dobrušky. 

VÍCE ZDE
HURÁ AKCE


PONDĚLÍ 29.6. OD 18 HOD.

Skupina My vám taky rozjíždí bleskovou akci: v pondělí 29.6. bude hrát na Trčkově náměstí. Víc zatím nevíme, jen to, že začnou v 18 hodin. A také to, že vlastně nic víc vědět nemusíme, protože jsou vždycky výborní. Takže přijďte na ně, nebudete litovat!!!

(Foto - rok 2015. Teď jsou úplně stejně skvělí, ne-li skvělejší J.)

VÍCE ZDE
ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V ZUŠ OPOČNO
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích.
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009729. Celková výše
podpory: 733 488,- Kč.
VÍCE ZDE

UDĚLALI RADOST VŠEM

HRANÍ PRO MATEŘINKY A PRO SENIORY

Koncem dubna potěšil náš sbor nejmenší kamarády. Učitelka Pavlína Prudilová totiž přišla s nápadem zazpívat v mateřské škole. A když už zpěváčci zavítali do tamních končin, rozhodli se udělat radost i seniorům a zastavili se v domově důchodců. Známé písničky v podání pěveckého sboru a houslisty Josefa Součka se dětem samozřejmě líbily (to je vidět na fotografiích). Vystoupení v domově důchodců pak bylo zážitkem nejen pro seniory, ale i pro děti. Setkání dětí s babičkami a dědečky bývá zpravidla dojemné, z jakýchsi těžko postižitelných důvodů. Snad že si staří říkají – toto uteklo, vždyť to není tak dávno, co já…  A těch malých se možná na vteřinku dotkne myšlenka, která hned zase odejde – že bych někdy měl být takhle starý? Kdepak!!! Ale zpívá se pro ně hezky, je vidět, že se jim to líbí – to je fakt hezký pocit…Přiložené fotografie:

 
          All rights reserved ZUŠ Opočno designed by otherwise.cz